fosfáty

Fosfáty neboli fosforečnany (PO43−) jsou látky přirozeně se vyskytující v lidském těle, často ve formě složitějších látek (např. nukleotidy, adenosintrifosfát, DNA, RNA). Z chemického hlediska se jedná o tzv. soli kyseliny fosforečné, která je odvozena od fosforu.