hematokrit

Hematokrit je objem erytrocytů v krvi vyjádřený jako procento celkového objemu krve. Při klasickém stanovení hematokritu se vzorek odebrané krve centrifuguje, takže erytrocyty klesnou ke dnu, v tenké vrstvičce nad nimi zůstanou leukocyty a trombocyty, a v nejsvrchnější vrstvě zůstane krevní plazma. Normální hodnota hematokritu je přibližně 45 % objemu krve u mužů a zhruba 42 % u žen.