lipoproteiny

Lipoproteiny jsou kulovité útvary, které se vyskytují v krevní plazmě a obsahují převážně tuky (krevní lipidy), cholesterol a bílkoviny (proteiny). Lipoproteiny zajišťují transport a distribuci lipidů v organismu. Podle obsahu lipidů, který určuje hustotu lipoproteinů, rozlišujeme pět základních typů lipoproteinů:

  1. chylomikrony,
  2. lipoproteiny o velmi nízké hustotě (VLDL),
  3. lipoproteiny o nízké hustotě (LDL),
  4. lipoproteiny o střední hustotě (IDL),
  5. lipoproteiny o vysoké hustotě (HDL).

Viz také lipidy, proteiny.