erytrocyty

Erytrocyty neboli červené krvinky tvoří přibližně 45 % objemu krve. Jsou to bezjaderné buňky, které obsahují velké množství hemoglobinu (červeného krevního barviva). Na hemoglobin se v plicích váže kyslík, který pak erytrocyty roznášejí do tkání v celém těle.

Viz také -cyt.