sérový albumin

Sérový albumin (někdy jen zkráceně albumin) je jedním ze tří hlavních typů proteinů obsažených v krevní plazmě. Albumin je nezbytný pro udržení osmotického tlaku, který je nutný pro správnou distribuci tělesných tekutin mezi krevními cévami a tkáněmi; bez albuminu by vysoký tlak v krevních cévách vytlačil více tekutin do tkání.

Viz také krevní sérum, albuminy (skupina proteinů).