orgánový systém

Orgánový systém (neboli orgánová soustava) je tvořen orgány, které spolu úzce spolupracují na plnění určité funkce. Mezi hlavní orgánové systémy se řadí:

 • kožní systém – kůže utváří vnější povrch těla, hlouběji uložené tkáně chrání před zraněním, zajišťuje produkci vitamínu D, umožňuje vnímání bolesti, tlaku apod., obsahuje potní a mazové žlázy;
 • pohybový aparát – ten je někdy zmiňován jako celek, obecně se však dělí na dva další orgánové systémy:
  • kosterní systém – tělesným orgánům poskytuje ochranu a tvoří jejich oporu, upínají se na něj svaly, uvnitř kostí se tvoří krevní buňky, v neposlední řadě je to zásobárna minerálních látek;
  • svalový systém – umožňuje pohyb, udržuje rovnováhu, tvoří teplo, 
 • nervový systém – hlavní kontrolní systém celého organismu, na vnitřní i vnější změny reaguje aktivací příslušných svalů a žláz,
 • endokrinní systém – je tvořen endokrinními žlázami, které produkují hormony; ty řídí např. růst, rozmnožování, metabolismus apod.;
 • oběhový systém – ten je někdy zmiňován jako celek, obecně se však dělí na dva další orgánové systémy:
  • kardiovaskulární systém – srdce pumpuje krev do krevních cév, které ji rozvádějí po celém těle; krev přenáší kyslík, oxid uhličitý, zajišťuje výživu jednotlivých orgánů, odvádí odpadní látky apod.;
  • lymfatický systém – sbírá tekutinu (lymfu) uniklou z krevního řečiště a navrací ji zpět do krve;
 • imunitní systém – rozeznává a likviduje cizorodé látky, čímž chrání organismus před onemocněním; v případě jeho nadměrné aktivity se však mohou vyskytovat různé alergie;
 • dýchací systém – dodává do krve kyslík a odstraňuje oxid uhličitý, v plicích probíhá výměna plynů;
 • trávicí systém – rozmělňuje a rozkládá potravu na jednodušší látky, ty pak vstupují do krve a jsou rozváděny do jednotlivých tkání; nestravitelné zbytky potravy jsou z těla vyloučeny v podobě stolice;
 • vylučovací systém – zajišťuje vylučování odpadních látek, které musí být odstraněny, aby neotrávily organismus; jeho součástí je močový systém;
 • reprodukční systém – zajišťuje rozmnožování.

Terminologická poznámka: V některých zdrojích je uváděn i urogenitální systém.