orgánový systém

Orgánový systém (neboli orgánová soustava) je tvořen orgány, které spolu úzce spolupracují na plnění určité funkce. Mezi hlavní orgánové systémy se řadí:

Terminologická poznámka: V některých zdrojích je uváděn i urogenitální systém.