minerální látky

Minerální látky neboli minerály jsou chemické prvky, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby živý organismus správně fungoval. Mezi minerální látky se však obvykle nepočítají čtyři základní prvky, ze kterých se skládá nejen lidské tělo, ale živé organismy obecně: kyslík, uhlík, vodík a dusík (tyto čtyři prvky tvoří asi 96 % hmotnosti lidského těla). Minerály se obvykle rozdělují na makroprvky (např. sodík, draslík, hořčík, vápník, fosfor) a na stopové prvky.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Minerální látky