endokrinní systém

Endokrinní systém je orgánový systém tvořený endokrinními žlázami, které produkují hormony; ty řídí např. růst, rozmnožování, metabolismus apod.