krevní řečiště

Krevní řečiště je proudící krev, která koluje v kardiovaskulárním systému (například v protikladu ke krvi, která se po úrazu vylila z krevní cévy). Pokud se něco (patogen, léčivo, vakcína apod.) dostane do krevního řečiště, za nějakou dobu se to dostane do všech částí těla, kterými krev proudí.

Viz také krev.