kyslík

Kyslík je jedním ze čtyř prvků, ze kterých se skládá nejen lidské tělo, ale živé organismy obecně (zbývající tři jsou uhlík, vodík a dusík). Kyslík je přítomen i ve vzduchu okolo nás, a to v plynné formě, označované jako O2 (každá molekula kyslíku obsahuje dva atomy kyslíku).

Molekulární kyslík (O2) je plyn nezbytný k životu. Zvláště mozek je na dodávce kyslíku zcela závislý. Je-li zásobování mozku kyslíkem narušeno, do několika sekund nastávají poruchy funkce mozku (např. bezvědomí) a do několika málo minut může člověk i zemřít. Některé jiné tkáně (např. svaly) mohou po určitou dobu fungovat i s omezeným přívodem kyslíku, na tzv. „kyslíkový dluh“. Kyslík se do těla dostává prostřednictvím dýchacího systému, do všech ostatních částí těla je rozváděn pomocí kardiovaskulárního systému.

Kyslík jako chemický prvek (zkratka O pochází z latinského názvu oxygenium) je součástí všech základních typů látek, ze kterých se skládá lidské tělo (proteiny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny).

Viz také chemický prvek.