krevní cévy

Krevní cévy jsou tvořeny systémem různě silného „potrubí“, které roznáší krev po celém těle. Krevní cévy se dělí na tepny, žíly a kapiláry.

Viz také krev, cévy, cévní stěna, tepenný systém, žilní systém.