nervový systém

Nervový systém je orgánový systém, který řídí celý organismus. Na vnitřní i vnější změny reaguje aktivací příslušných svalů a žláz.

Z anatomického hlediska se nervový systém člení na:

Viz také nervy, neurony, orgánový systém a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz nervový systém.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Mozek a nervy