reprodukční systém

Reprodukční systém je orgánový systém, který zajišťuje rozmnožování (reprodukci). Reprodukční systém je tvořen jednotlivými pohlavními orgány.

Viz také ženský reprodukční systém, mužský reprodukční systém.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Pohlavní orgány, pohlavní hormony