reprodukční systém

Reprodukční systém je orgánový systém, který zajišťuje rozmnožování (reprodukci). Reprodukční systém je tvořen jednotlivými pohlavními orgány.

Viz také reprodukce, orgánový systém, ženský reprodukční systém, mužský reprodukční systém.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Pohlavní orgány, pohlavní hormony