reprodukční systém

Reprodukční systém je orgánový systém, který zajišťuje rozmnožování.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Pohlavní orgány, pohlavní hormony