srdce

Srdce (lat. cor) je sval velikosti pěsti. Bije přibližně 80× za minutu. Skládá se ze čtyř částí, které se střídavě stahují a uvolňují: levá síň, levá komora, pravá síň a pravá komora. Z pohledu biologické funkce je srdce pumpou s dutinami, do nichž vstupuje krev, která je následně vháněna do plic a do celého těla.

Obrázek: Průřez lidským srdcem – pohled zepředu. Povšimněte si zejména těchto částí (v závorkách jsou kurzívou uvedeny latinské názvy): levá síň (atrium sinistrum), levá komora (ventriculus sinister), pravá síň (atrium dextrum), pravá komora (ventriculus dexter), dolní dutá žíla (vena cava inferior), horní dutá žíla (vena cava superior), plicnice (truncus pulmonalis), plicní žíly (venae pulmonales), aorta (aorta). (Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30148201)

Související příspěvky: