krevní buňky

Krevní buňky neboli krvinky jsou tři základní typy „buněk“, které se nacházejí v krvi: erytrocyty, leukocyty a trombocyty.

Terminologická poznámka: Uvozovky okolo „buněk“ jsou uvedeny záměrně, neboť správný název je formované krevní elementy. Erytrocyty ani trombocyty totiž nejsou plnohodnotné buňky: erytrocyty nemají jádro ani organely, a trombocyty jsou pouhé fragmenty (úlomky) buněk, ze kterých vznikly.