plíce

Plíce jsou orgány dýchacího systému, ve kterých probíhá výměna plynů (kyslík do těla, oxid uhličitý ven z těla). Levá i pravá plíce jsou umístěny v hrudní dutině. Obě plíce se od sebe mírně liší tvarem i velikostí, aby v levé části hrudníku – tedy u levé plíce – byl dostatek prostoru pro srdce. Pravá plíce se skládá z horního, středního a dolního plicního laloku, zatímco levá plíce se dělí pouze na horní a dolní lalok.

Odvozené přídavné jméno je plicní.

Obrázek: Struktura plic a jejich napojení na dolní dýchací cesty – schematický nákres. Barevně jsou odlišeny průdušky, které vedou do různých plicních laloků (jejich hranice jsou znázorněny silnější černou čarou). Pohled je zepředu (jako bychom se dívali na člověka stojícího proti nám), proto je levá plíce na obrázku vpravo a naopak. (Zdroj: Patrick J. Lynch, medical illustrator, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons)

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz plic, plicní apod.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Dýchací cesty a plíce