kosterní svalová tkáň

Kosterní svalová tkáň neboli kosterní svalovina je jedním ze tří typů svalové tkáně. Kosterní svalová tkáň je hlavní složkou kosterních svalů, které společně s kostmi zajišťují tělesný pohyb. Kosterní svaly lze ovládat vůlí. Na každém kosterním svalu rozlišujeme začátek svalu, svalové bříško a úpon svalu. Kosterní sval může mít i více než jedno svalové bříško – pak je označován jako biceps (dvojhlavý sval), triceps (trojhlavý sval) či kvadriceps (čtyřhlavý sval).

Podle toho, jaký pohyb kosterní svaly vykonávají, rozlišujeme natahovače (extenzory), ohybače (flexory), přitahovače (adduktory), odtahovače (abduktory), zdvihače (levátory), svěrače (sfinktery) a rozvěrače (dilatátory).

Obrázek: Struktura kosterního svalu. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také tkáň.

Související příspěvky: