Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice (mamografický screening)

Národní program v České republice byl zahájen v září 2002. Od té doby byl program postupně doplněn systémem pro monitorování indikátorů kvality, který je založen na sběru a analýze dat ze všech screeningových a vyšetření. Již dnes lze pozorovat významný dopad na prsu v České republice. Ačkoli onemocnění i nadále roste, čím dál větší podíl je diagnostikován v méně pokročilých . se stabilizovala a v poslední době dokonce vykazuje mírně klesající tendenci. Hodnoty časných indikátorů kvality se postupně zlepšují a z velké části splňují kritéria definovaná v evropských doporučeních.