karcinom

Karcinom je zhoubný (maligní) nádor, který vznikl z epitelových buněk. Rozlišujeme velké množství různých typů karcinomů, které jsou často pojmenovány podle konkrétní tkáně a/nebo typu buňky, ze které tento zhoubný nádor pochází.

Viz také sarkom a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz karcinom.