epidemiologie

Epidemiologie je obor, který se zabývá studiem výskytu různých jevů a událostí souvisejících se zdravím v dané populaci (např. šíření infekčních onemocnění). Získané poznatky jsou pak uplatňovány k ovlivňování těchto jevů a událostí, potažmo ke zvládání konkrétních problémů v oblasti veřejného zdraví.

Odvozené přídavné jméno je epidemiologický, odborník na epidemiologii se nazývá epidemiolog.