screening

Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného onemocnění v jeho časných stadiích, kdy člověk ještě nemá potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz screening.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Screening