screening

Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného onemocnění v jeho časných stadiích, kdy člověk ještě nemá potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění.

Viz také screening rakoviny prsu, screening rakoviny děložního čípku, screeening rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Screening