screeningový program

Screeningový program je zdravotní program, při kterém jsou v populaci s průměrným rizikem zachycovány osoby s nádory event. stavy, které nádorům předchází. V České republice probíhají tři screeningové programy; screening rakoviny prsu, děložního čípku a rakoviny tlustého střeva a konečníku. Zdravotní pojišťovny aktuálně realizují program adresného zvaní, při kterém jsou zasílány zvací dopisy těm, kteří se screeningu neúčastní.

Související příspěvky:

Vyhledat „screeningový program“ na NZIP