screeningový program

Screeningový program (v souvislosti s onkologií) je zdravotní program, při kterém jsou v populaci s průměrným rizikem zachycováni lidé se zhoubnými nádory, případně s prekancerózami („předrakovinnými stavy“). Konkrétní příklady screeningových programů jsou:

Viz také screening.

Související příspěvky:

Pojem souvisí s kategoriemi:

Screening