prs

Prs je žlázový orgán na hrudníku. Prs se skládá z pojivové tkáně, tukové tkáně a prsní tkáně, která obsahuje mléčné žlázy.