mortalita

Mortalita neboli úmrtnost je počet úmrtí, která nastanou za dané období v dané populaci. Mortalitu lze vyjádřit jako absolutní počet úmrtí ročně, v přepočtu na 100,000 osob na rok atd.
Vyhledat „mortalita“ na NZIP