karcinom prsu

Karcinom prsu je odborný název pro rakovinu prsu. Tento zhoubný nádor je jedním z nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění u žen. V České republice však funguje screeningový program, jehož cílem je záchyt karcinomu prsu v časných stadiích, a tím i snižování mortality tohoto onemocnění.

Viz také karcinom, prs.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Rakovina prsu