diagnostika

Diagnostika je proces stanovení diagnózy u konkrétního pacienta. Diagnostiku provádí lékař specializovaný ve svém oboru.

Odvozené sloveso je diagnostikovat, odvozené přídavné jméno je diagnostický.

Viz také diagnóza a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz diagnostika, diagnostický apod.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Diagnostické metody