diagnostika

Diagnostika je proces stanovení diagnózy u konkrétního pacienta. Diagnostiku provádí lékař specializovaný ve svém oboru.

Odvozené sloveso je diagnostikovat, odvozené přídavné jméno je diagnostický.

Viz také diagnóza.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Diagnostické metody