incidence

Incidence je počet nových případů, které se vyskytnou za dané období v dané populaci. Incidenci lze vyjádřit jako absolutní počet případů ročně, v přepočtu na 100,000 osob na rok atd.
Vyhledat „incidence“ na NZIP