Zhoubné nádory ženských pohlavních orgánů

Rakovinu děložního čípku i její prekurzory lze velmi brzy odhalit pomocí cytologického stěru. Známým rizikovým faktorem pro vznik tohoto typu zhoubného nádoru je lidský papilomavirus (HPV), proti kterému se lze nechat naočkovat. Naopak u rakoviny vaječníků není možné spolehlivě zajistit její časný záchyt; důležitým vodítkem pro odhalení tohoto zhoubného nádoru však mohou být jeho časné příznaky. Rakovina dělohy je zhoubný nádor děložního těla, který ve většině vzniká z děložní sliznice (endometria). Tento typ zhoubného nádoru postihuje především ženy v menopauze a po ní. Prvním příznakem je často krvácení po menopauze, což je jednoznačným signálem pro bezodkladnou návštěvu lékaře.


 • Rakovina děložního čípku: co to je?

  V České republice je rakovina děložního čípku každoročně diagnostikována přibližně u 800 žen. Tento zhoubný nádor může postihovat ženy v jakémkoli věku. Rakovina děložního čípku je téměř vždy způsobena dlouhodobou infekcí lidskými papilomaviry (HPV). Postižené ženy si obvykle onemocnění dlouho nevšimnou, neboť příznaky se objeví až v pokročilém stadiu zhoubného nádoru.

 • Rakovina děložního čípku: příčiny a příznaky

  Jednoznačně nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny děložního čípku je dlouhodobá infekce lidským papilomavirem (HPV). Existuje velké množství různých typů HPV, avšak jen některé jsou rizikovým faktorem pro vznik zhoubného nádoru. Rakovina děložního čípku se dlouho neprojevuje žádnými příznaky. Pokud se již příznaky objeví, zhoubný nádor je obvykle v pokročilém stadiu.

 • Rakovina děložního čípku: prevence

  Rakovina děložního čípku je jedním z mála zhoubných nádorů, kterým lze předcházet preventivními opatřeními, jako je očkování proti HPV a pravidelné preventivní prohlídky. Pokud je rakovina děložního čípku odhalena včas, lze ji dobře léčit a v mnoha případech i vyléčit. Pokud však již má žena příznaky, zhoubný nádor je obvykle již v pokročilém stadiu, a jeho léčba je zdlouhavější a obtížnější.

 • Rakovina děložního čípku: screeningový program

  Program screeningu karcinomu děložního hrdla funguje v České republice již od roku 2008, ale až v roce 2014 (po zahájení adresného zvaní) se stal plošným a celopopulačním [1]. Teprve od ledna 2014 tak lze hovořit o systematickém a standardizovaném programu screeningu karcinomu děložního hrdla. Nejspolehlivější metodou, jak odhalit zhoubný nádor děložního hrdla ve velmi časném stadiu, je cytologický stěr. Cervikální screening zvyšuje šanci pacientek na úplné uzdravení i na přežití.

 • Rakovina děložního čípku: diagnóza

  Je-li výsledek cytologického stěru abnormální, neznamená to ještě, že byly nalezeny prekancerózní (přednádorové) změny nebo dokonce nádorové buňky. Lékař však bude ženu pečlivě sledovat a může ji pozvat na některá doplňující vyšetření. Diagnóza rakoviny děložního čípku je vždy založena na biopsii.

 • Rakovina děložního čípku: léčba a následná péče

  Rakovinu děložního čípku lze léčit chirurgicky, radioterapií a/nebo chemoterapií. V některých případech stačí chirurgický zákrok, jindy je nutné použít všechny tři metody. Při rozhodování o nejvhodnějším způsobu léčby berou lékaři v úvahu různé faktory, například jak je zhoubný nádor velký a zda se již rozšířil do jiných částí těla. Kromě toho hraje roli i individuální situace konkrétní pacientky: kolik je jí let, zda má i nějaké jiné onemocnění, zda ještě plánuje mít děti, a zda je před nebo po menopauze.

Doporučené externí zdroje

 • Výživa a pohybová aktivita pro pacientky s gynekologickými nádory

  Brožura je určena především pacientkám s nádory ženských orgánů nebo jejich blízkým, ale i dalším zájemcům, kteří hledají vědecky podložené informace o vztahu nádorového onemocnění a výživy. Přináší odpovědi na otázky týkající se stravování a pohybového režimu v průběhu i po skončení protinádorové léčby, a také další doporučení pro zvládání obtíží, které mohou tato onemocnění a jejich léčbu doprovázet.

  Přejít na externí zdroj
 • Pohybové aktivity pro pacientky (nejen) se zhoubnými gynekologickými nádory

  Brožura byla vytvořena pro pacientky, které se připravují na léčbu, případně léčbou prochází a chtějí pomoci svému tělu úspěšně zvládnout celý proces. A také pro pacientky, které toto období zdárně překonaly, jsou v procesu zotavování a chtějí se co nejdříve vrátit do běžného života. Brožura pacientkám předloží jednoduchý cvičební program pro zlepšení zdraví a kvality života.

  Přejít na externí zdroj
 • Prožít každý den jak nejlépe je to možné

  Brožura poskytne informace o podpůrné a paliativní péči pro pacientky se zhoubným gynekologickým onemocněním a pro jejich blízké. Cílem paliativní medicíny je zlepšit kvalitu života pacientů a jejich blízkých. Paliativní péče je určená všem pacientům nehledě na jejich věk nebo fázi závažného onemocnění. Může být poskytovaná současně s kurativní léčbou. Brožura vás seznámí detailně s tím, jak taková péče probíhá.

  Přejít na externí zdroj
 • Genetické testování u žen se sklonem ke vzniku zhoubného onemocnění

  Část gynekologických nádorů je způsobena genetickou mutací, která se může v rodině dědit. Mutace některých genů mohou být příčinou až 30 % případů rakoviny vaječníků, 5 % případů rakoviny dělohy (endometria) a 10 % případů rakoviny prsu. Ženám, u nichž se v rodině ve zvýšené míře vyskytuje rakovina, by mělo být nabídnuto genetické testování. Brožura vám popíše, jak testování probíhá, jaké geny se testují a jak číst výsledky testu. Podrobně vás provede genetickým testováním a rakovinou vaječníků, rakovinou dělohy či rakovinou prsu.

  Přejít na externí zdroj
 • Co je zhoubné onemocnění vaječníků?

  Zhoubné onemocnění vaječníků, odborně karcinom ovaria, způsobuje každoročně více úmrtí než jakékoliv jiné gynekologické zhoubné onemocnění. Onemocnění je bohužel téměř vždy rozpoznáno pozdě. Brožura popisuje, jaké jsou hlavní rizikové faktory tohoto onemocnění a jak se jim vyhnout. Dozvíte se také, co přesně je zhoubné onemocnění vaječníků, jaká jsou jeho stadia, jak se nemoc projevuje, diagnostikuje a léčí.

  Přejít na externí zdroj