Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 15

Otevřít filtraci
Gynekologické prohlídky začínají v 15 letech věku dívek a pokračují jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední gynekologické preventivní prohlídky....
Potravinářský obal kromě své ochranné funkce současně musí nést řadu důležitých informací pro spotřebitele nebo jiné uživatele, jako jsou provozovatelé společného stravování v...
Obaly potravin plní významnou funkci při zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin, čímž významně chrání naše zdraví.  Účelem balení je především ochrana zboží...
Cílem tohoto programu je zajištění dostupné, účinné, bezpečné a nákladově efektivní antibiotické léčby pacientů s infekčními onemocnění za situace, kdy účinnost antibiotik je v...
Bacillus cereus je všudypřítomná (ubikvitérní) bakterie vytvářející spóry a dlouhodobě přežívající v prostředí. Je běžnou součástí střevní mikroflóry. Toxiny B. cereus vyvo...
Praskání ústních koutků bývá obvykle způsobeno přílišným napětím kůže a její nedostatečnou pružností. Mezi další důvody může patřit zeslabení tloušťky pokožky v daných místech,...
Obaly obecně, nejen ty, které jsou určeny k balení potravin, jsou neodmyslitelnou součástí celé řady výrobků. Jejich základním posláním je uchovat zboží v nezměněné kvalitě až...
Bakteriálními vaginálními infekcemi (vaginóza) se označují patologické změny poševního prostředí, zapříčiněné zesíleným osídlením různorodých choroboplodných zárodků (především...
Teplá voda, ačkoliv je vyráběna z vody pitné, se za pitnou vodu nepovažuje, i když by měla být zdravotně nezávadná. Tomu odpovídají rozdílné požadavky (ukazatele, případně limi...
Kosmetické přípravky jsou běžnou součástí našeho života a používáme je již od narození. Oprávněně tedy požadujeme, aby všechny kosmetické přípravky byly bezpečné, aby deklarova...

Zobrazeno 1 až 10 z 15

Kategorie

Typ

Počet výsledků