Balení potravin a zdraví

Obaly jsou neodmyslitelnou součástí celé řady výrobků. Obaly potravin musí splňovat řadu podmínek, které zaručí jejich zdravotní nezávadnost a funkčnost. Musí také zajišťovat ochranu potravin před kontaminací cizorodými látkami, mikrobiálním znehodnocením či škůdci.


Články

  • Funkce obalu jako racionální manipulační jednotky

    Význam balení stoupá tou měrou, jak se vzdaluje místo a čas výroby od místa a času prodeje a spotřeby potravin. Úzká souvislost mezi balením výrobků na jedné straně a jejich přepravou, skladováním a prodejem, na straně druhé, vyvolává potřebu odpovídajícího způsobu balení v souvislosti s manipulací s balenými potravinami.

  • Ochrana potraviny před jejím znehodnocením inovativními metodami

    Vhodný a kvalitní obal je jedním z prostředků, který přispívá k bezpečnosti a prodloužení údržnosti potravin. Obal ochrání potravinu před vnějšími mechanickými, chemickými, fyzikálními a biologickými vlivy. Obal lze charakterizovat jako nevyhnutelnou a neodmyslitelnou součást zdravotně nezávadného a jakostního výrobku.

  • Bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravinářských obalů, právní předpisy a úřední kontrola

    Abychom se již od začátku ubírali správným směrem při navrhování a následně i při vlastním výrobě potravinářských obalů, je nezbytné správně porozumět tomu, co všechno musí tento obal splňovat, aby byl bezpečný a vhodný pro balení potravin a aby naopak neohrožoval zdraví spotřebitelů tím, že se z něj budou uvolňovat toxické chemické látky nebo v něm budou přítomny mikroorganismy, případně toxiny, produkované právě těmito mikroorganismy.