Balení potravin a zdraví

Obaly jsou neodmyslitelnou součástí celé řady výrobků. Obaly potravin musí splňovat řadu podmínek, které zaručí jejich zdravotní nezávadnost a funkčnost. Musí také zajišťovat ochranu potravin před kontaminací cizorodými látkami, mikrobiálním znehodnocením či škůdci.


 • Obecně o potravinářských obalech

  Obaly obecně, nejen ty, které jsou určeny k balení potravin, jsou neodmyslitelnou součástí celé řady výrobků. Jejich základním posláním je uchovat zboží v nezměněné kvalitě až do doby jeho spotřeby.

 • Bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravinářských obalů, právní předpisy a úřední kontrola

  Abychom se již od začátku ubírali správným směrem při navrhování a následně i při vlastním výrobě potravinářských obalů, je nezbytné správně porozumět tomu, co všechno musí tento obal splňovat, aby byl bezpečný a vhodný pro balení potravin a aby naopak neohrožoval zdraví spotřebitelů tím, že se z něj budou uvolňovat toxické chemické látky nebo v něm budou přítomny mikroorganismy, případně toxiny, produkované právě těmito mikroorganismy. 

 • Ochrana potraviny před jejím znehodnocením inovativními metodami

  Vhodný a kvalitní obal je jedním z prostředků, který přispívá k bezpečnosti a prodloužení údržnosti potravin. Obal ochrání potravinu před vnějšími mechanickými, chemickými, fyzikálními a biologickými vlivy. Obal lze charakterizovat jako nevyhnutelnou a neodmyslitelnou součást zdravotně nezávadného a jakostního výrobku.

 • Funkce obalu jako racionální manipulační jednotky

  Význam balení stoupá tou měrou, jak se vzdaluje místo a čas výroby od místa a času prodeje a spotřeby potravin. Úzká souvislost mezi balením výrobků na jedné straně a jejich přepravou, skladováním a prodejem, na straně druhé, vyvolává potřebu odpovídajícího způsobu balení v souvislosti s manipulací s balenými potravinami.