Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
ČLÁNEK

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. nabízí odborné rehabilitační a rekondiční programy. Jeho cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory a so...

Diacel Písek – sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.
ČLÁNEK

Diacel Písek sdružuje rodiny zdravotně postižených dětí, pořádá pro ně akce po celý rok. Zároveň pořádá akce i pro veřejnost a dostává problematiku diabetu a celiakie do vědomí okolí. Pořádá ozdravně...

Tichý svět, o.p.s.
ČLÁNEK

Tichý svět, o.p.s. od roku 2006 propojuje svět slyšících a neslyšících. Poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízí sociální rehab...

STOBklub, podpora lidí s nadváhou a obezitou z.s.
ČLÁNEK

STOBklub je projektem společnosti STOB (Stop Obezitě), která nabízí komplexní přístup k hubnutí. V čem jsou lidé v STOBklubu jiní než obchodníci, kteří nabízejí rychlé a snadné zhubnutí? Nevěří n...

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.
ČLÁNEK

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s. poskytuje sociální služby pro občany České republiky se sluchovým postižením. Mezi poskytované služby se řadí zejména: tlumočnické s...

KOPAC – pacientský spolek pro léčbu konopím
ČLÁNEK

KOPAC (čtěte jako zkratkové slovo KOnopní PACienti), tedy Pacientský spolek pro léčbu konopím, je dobrovolná, nezávislá, veřejně prospěšná organizace, která byla založena koncem roku 2013. KOPAC ze...

ARCUS – onko centrum, z.s.
ČLÁNEK

Pacientská organizace „ARCUS – onko centrum“ pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám z celé ČR zvládnout těžké okamžiky a nabízí pomocnou ruku, konzultace, poradenství a další užitečné služby....

Naše srdce pro boreliózu a koinfekce z.s.
ČLÁNEK

Pacientská organizace na pomoc lidem s lymeskou borreliózou a dalšími koinfekcemi. Posláním spolku je zlepšování zdravotního stavu a sociálního postavení občanů s lymeskou borreliózou a koinfekcemi...

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.
ČLÁNEK

Pacientská organizace „Společnost pro bezlepkovou dietu“ pomáhá lidem s nesnášenlivostí lepku. Bezlepková dieta je celoživotním omezením při nemocech jako celiakie či Duhringova Pod pojmem dermati...

DiaKar, z.ú.
ČLÁNEK

DiaKar je nezisková organizace, která své úsilí a aktivity věnuje cílové skupině osob s diabetem a kardiovaskulárním onemocněním. Diagnostikovaným osobám se DiaKar snaží předávat základní informace...

Zobrazeno 1 až 10 z 1041