Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 8

Otevřít filtraci
K první všeobecné preventivní prohlídce (VPP) obvykle dochází při registraci a převzetí pacienta do péče. Další VPP jsou prováděny v rozmezí dvou let, zpravidla po uplynutí 23...
Při diagnóze se určuje, jakým typem vysokého krevního tlaku (hypertenze) pacient trpí, tzn. zda se jedná o primární nebo sekundární hypertenzi. Tyto dvě formy totiž vznikají z...
Za účelem diagnózy záchvatovitého přejídání potřebuje lékař odebrat pečlivou anamnézu. Může se přitom vyptávat na stravovací návyky, tělesný i duševní stav, životní styl a soci...
Za účelem diagnózy bulimie potřebuje lékař odebrat pečlivou anamnézu. Může se přitom vyptávat na stravovací návyky, tělesný i duševní stav, životní styl a sociální prostředí pa...
Zápal plic neboli pneumonie je infekční onemocnění plicní tkáně, které může postihnout různé části plic. Zápal plic způsobují mikroorganismy: často se jedná o bakterie (např. p...
Diagnózu mentální anorexie lékař stanoví často až na nátlak příbuzných (rodičů, zákonných zástupců). Ustaraní blízcí se většinou dostanou do konfliktu s postiženým, který onemo...
Diabetes 2. typu i diabetes 1. typu často koinciduje s dalšími složkami metabolického syndromu a u obou typů cukrovky se vyskytují komplikace. Nemocný pak musí současně drž...
Postižení ledvin je poměrně časté, zvláště u diabetiků nebo pacientů s vyšším stupněm obezity a vysokým krevním tlakem. Není výjimkou, že se objeví již velmi brzy po diagnóze c...

Zobrazeno 1 až 8 z 8

Kategorie

Typ

Počet výsledků