neurokognitivní porucha

Neurokognitivní porucha je pojem používaný v neurologii, který označuje snížené mentální funkce v důsledku jiného než duševního onemocnění. Často se používá jako synonymum (avšak nesprávně!) pro demenci. Příčiny vzniku neurokognitivní poruchy mohou být velmi rozmanité. Zhruba je lze rozdělit do několika skupin:

Ke vzniku neurokognitivní poruchy mohou vést někdy i komplikace nádorového onemocnění a vedlejší účinky protinádorové léčby, zvláště pak chemoterapie.

Viz také neur(o)-, kognitivní, porucha.