alkohol

Alkohol má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. „Alkohol“ je lidové označení pro etanol neboli etylalkohol, který je zneužíván jako návyková látka v alkoholických nápojích.
  2. Z chemického hlediska je „alkohol“ definován jako „jakákoli organická sloučenina, která má alespoň jednu hydroxylovou skupinu (–OH, tedy kyslík a vodík) vázanou na nasycený atom uhlíku“; z tohoto hlediska mezi alkoholy patří i metanol (neboli metylalkohol), cukerné alkoholy apod.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz alkohol.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Alkohol