Parkinsonova nemoc

Parkinsonova nemoc je degenerativní onemocnění centrálního nervového systému, které postihuje zejména motorický systém. První příznaky se objevují pozvolna, s postupem onemocnění se začnou vyskytovat i jiné než motorické příznaky. Mezi nejnápadnější časné příznaky Parkinsonovy nemoci jsou třes, svalová ztuhlost, zpomalené pohyby a potíže s chůzí. Později se mohou objevit i kognitivní a behaviorální potíže, případně i deprese, úzkostné poruchy a apatie. Příčina onemocnění zatím nebyla plně objasněna, kauzální léčba v současné době neexistuje.

Odvozené přídavné jméno je parkinsonský. Člověk, kterému byl diagnostikována Parkinsonova nemoc, je označován jako parkinsonik.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Parkinsonova nemoc