infekce

Infekce znamená proniknutí choroboplodného zárodku do organismu hostitele (člověka nebo zvířete) a rozmnožování či vývoj tohoto patogenu ve tkáních hostitele.

  • Infekce není totéž co infekční onemocnění, neboť infekce se nemusí navenek nijak projevit (alespoň zpočátku; někdy je dokonce skrytá i celoživotně).
  • Infekce ani není totéž co kontaminace, neboť ta znamená pouze kontakt s infekčním agens (zatímco při infekci se patogen uvnitř hostitelského organismu rozmnožuje).

Podle infekčního agens rozlišujeme:

Odvozené přídavné jméno je infekční, odvozené sloveso je infikovat.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz infekce, infekční apod.