infekce

Infekce znamená proniknutí infekčního agens do organismu hostitele (člověka nebo zvířete) a rozmnožování či vývoj tohoto patogenu ve tkáních hostitele.

  • Infekce není totéž co infekční onemocnění, neboť infekce se nemusí navenek nijak projevit (alespoň zpočátku; někdy je dokonce skrytá i celoživotně).
  • Infekce ani není totéž co kontaminace, neboť ta znamená pouze kontakt s infekčním agens (zatímco při infekci se patogen uvnitř hostitelského organismu rozmnožuje).

Odvozené sloveso je infikovat.