komplikace

Pojmem komplikace označují lékaři nežádoucí nebo neočekávané stavy, ke kterým může dojít v průběhu nějakého onemocnění, poranění nebo některých typů léčby, zejména chirurgické (v případě medikamentózní léčby či radioterapie se hovoří spíše o vedlejších či nežádoucích účincích).

Příklady (vlevo je uvedeno onemocnění či zákrok, vpravo jeho možné komplikace):

  • chřipka – zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha, zápal plic apod.,
  • mentální anorexie – těžká podvýživa, anémie apod.,
  • zlomenina – infekce (v případě otevřené zlomeniny) apod.,
  • transplantace ledviny – tělo příjemce transplantovaný orgán „odmítne“ (ledvina nefunguje, celkový stav pacienta se naopak výrazně zhorší).