mozek

Mozek je velmi složitý orgán, který tvoří nejdůležitější součást centrálního nervového systému. Jeho struktura je podobná jako struktura mozku jiných živočichů, ale je zhruba pětkrát větší než „průměrný“ mozek savce o stejné tělesné velikosti. Průměrná hmotnost lidského mozku je asi 1500 g. Mozek vykonává nejsložitější nervové funkce, které jsou spojeny s inteligencí, vědomím, instinkty atd.

Z anatomického hlediska se mozek rozděluje na čtyři části:

  1. mozkové hemisféry,
  2. mezimozek – zahrnující thalamus, hypothalamus a epithalamus,
  3. mozkový kmen – zahrnující střední mozek, Varolův most a prodlouženou míchu,
  4. mozeček.

Viz také centrální nervový systém.