chemoterapie

Chemoterapie v obecném slova smyslu je léčba onemocnění (chemickými) látkami, které zabíjejí původce tohoto onemocnění (třeba i mikroorganismus). V užším slova smyslu se však výraz „chemoterapie“ užívá v kontextu léčby zhoubných nádorů, kdy cílem chemoterapeutik je zlikvidovat nádorové buňky.

Viz také chemoterapeutika.

Vyhledat „chemoterapie“ na NZIP