chemoterapie

Chemoterapie v obecném slova smyslu je léčba onemocnění (chemickými) látkami, které zabíjejí původce tohoto onemocnění (třeba i mikroorganismus). V užším slova smyslu se však výraz „chemoterapie“ užívá v kontextu protinádorové léčby, kdy cílem chemoterapeutik je zlikvidovat nádorové buňky.

Odvozené přídavné jméno je chemoterapeutický.

Viz také chemoterapeutika, terapie.

Související příspěvky: