tranzitorní ischemická ataka

Tranzitorní ischemická ataka (TIA) je mírná forma cévní mozkové příhody. Někdy je lidově označována jako „malá mrtvice“. O TIA lékaři hovoří, pokud jsou neurologické příznaky (např. poruchy smyslového vnímání v pažích a/nebo v nohách, poruchy zraku atd.) pouze dočasné. TIA je vyvolána malou krevní sraženinou, která zablokuje cévu, ale během několika minut (až maximálně 24 hodin) dojde k rozpadu této sraženiny a jejímu rozpuštění v krvi, čímž se krevní průtok obnoví. Pacienti postižení TIA nemají žádné trvalé následky.

Ačkoli TIA bývá označována jako „malá mrtvice“, nelze ji podceňovat, a to především proto, že bývá varovným signálem před „pravou“ ischemickou cévní mozkovou příhodou.

Související příspěvky: