patologický

Patologický (v lékařských textech) znamená „chorobný“. Může popisovat nenormální či nepřirozený stav. Například výraz patologické změny znamená, že lékař při vyšetření našel něco, co může poukazovat na nějaké onemocnění.

Opakem patologického je fyziologický.

Pozor: Patologický není totéž co patogenetický ani patogenní!

Viz také patologie, patogen.