neurologie

Neurologie je lékařský obor, který se zabývá výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění nervového systému.

Odvozené přídavné jméno je neurologický, lékař specializující se na neurologii se nazývá neurolog.

Viz také neur(o)-, -ologie.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Mozek a nervy