Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 68

Otevřít filtraci
Mechanismy vzniku nádorových onemocnění jsou poměrně komplexní. Všechny zhoubné nádory se však vyznačují neregulovaným dělením nádorově změněných buněk. S tím souvisejí změny v...
Diabetes (cukrovka) 1. typu je spojen s minimálním rizikem vzniku nádorů. V jedné studii byli sledováni diabetici 1. typu po dobu 20 let a nebyl zjištěn žádný zvýšený výskyt...
V současné době se za jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů u nádorových onemocnění považuje nadváha a nedostatek pohybu, který může být příčinou i důsledkem obezity. N...
Pojem funkční potraviny je relativně nový a ne zcela jasně definovaný. Obvykle se za funkční potraviny považují potraviny, které mají kromě své nutriční (výživové) hodnoty příz...
Webový portál založený na vývoji vědeckovýzkumného projektu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenn...
Zatímco nutriční (výživové) faktory mohou hrát určitou roli v prevenci i ve vzniku nádorových onemocnění, je podíl dietních opatření v léčbě onkologických onemocnění sporný. Ve...
Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje pro oblast Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně superspecializovanou medicínskou péči ve všech oblastech, s výjimko...
Dumping syndrom je spíše onemocněním minulosti. V dnešní době je vředová choroba žaludku a dvanáctníku léčena především velmi účinnými léky. V minulosti se běžně prováděly op...
Pečení, zejména dlouhé, může být velmi škodlivé. Jednou z nejvíce kancerogenních látek je akrylamid, který vzniká zejména při tepelné úpravě brambor a obilí. Vysoká koncentra...
Hladovění se ve vývoji savců a v historii člověka vyskytovalo běžně. Člověk má řadu adaptačních mechanismů a tělesných zásob, aby se s hladověním po určitém období vyrovnal. Ne...

Zobrazeno 1 až 10 z 68

Kategorie

Typ

Počet výsledků