Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 8

Otevřít filtraci
Datová sada umožňuje hodnotit počet hospitalizovaných pacientů s kardiologickou diagnózou. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj bydliště) či dle kraje zdravotnického zařízení. Dále lze hodnotit diagnózu pacientů nebo úmrtí během hospitalizace. Data o hospitalizačních případech akutní péče jsou dostupná od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu hospitalizovaných pacientů s kardiologickou diagnózou v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje hodnotit způsob porodu pomocí standardizovaného, přenositelného a mezinárodně uznávaného klasifikačního systému dle Robsona. S ohledem na dostupnost vstupních parametrů pro výpočet klasifikace obsahuje data až od roku 2021.
Datová sada poskytuje přehled vytvořených registrací v centrálním rezervačním systému na očkování proti onemocnění COVID-19 ( https://registrace.mzcr.cz/ ).
Na základě informací z některých malých obcí eviduje správce systému ISIN problémy s přiřazením bydliště obyvatel.
Seznam prioritních skupin pro rozdělení očkovaných osob na základě prioritizačního systému Ministerstvem zdravotnictví ČR, který je použit v datové sadě COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí (očkovací místo, bydliště očkovaného).
Zdrojem dat je centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Primární data byla analyticky zpracována a následně transformována do podoby publikovatelné online týmem ÚZIS ČR.
Datová sada poskytuje přehled volné a maximální kapacity očkovacích míst v jednotlivých dnech podle informací z centrálního rezervačního systému na očkování proti onemocnění COVID-19 (https://reservatic.com/ockovani).

Zobrazeno 1 až 8 z 8

Téma

Organizace

Počet výsledků