Hrazené zdravotní služby: Charakteristika hospitalizačních případů akutní lůžkové péče

V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o hospitalizačních případech akutní péče ve formě agregovaných dat hospitalizačních případů. Datová sada obsahuje data o vykázaných zdravotních službách hrazených z veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku a poskytuje uživatelům možnost hodnocení počtu hospitalizačních případů akutní péče (sestavených dle metodiky CZ-DRG) a objemu ošetřovacích dnů na standardních lůžcích a lůžcích intenzivní péče. Základním cílem datové sady je poskytnout sumární charakteristiku hospitalizačních případů akutní péče (počet hospitalizačních případů, sumu ošetřovacích dní) dle dostupných kategorizací. Uživatel může údaje stratifikovat dle jednotlivých charakteristik pacientů (věk, pohlaví, bydliště), charakteristik zdravotnického zařízení (sídlo zdravotnického zařízení), charakteristik hospitalizačního případu (hlavní hospitalizační diagnóza, operace a úmrtí během hospitalizačního případu) nebo jejich kombinací. Datová sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 2010 – 31. 12. 2022
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Hrazené zdravotní služby: Charakteristika hospitalizačních případů akutní lůžkové péče
CC BY 4.0 Kateřina Menšíková, Jiří Jarkovský, Petr Klika, Ondřej Šanca, Klára Benešová, Daniel Klimeš, Jan Mužík, Martin Komenda, Ladislav Dušek
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje