Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 168

Otevřít filtraci
Cílem této datové sady je publikovat základní klinické i ekonomické charakteristiky, které se vztahují k jednotlivým DRG skupinám systému CZ-DRG v příslušné verzi a jsou kalkulovány na datech za daný kalendářní rok nebo platných pro daný kalendářní rok.
Cílem této datové sady je publikovat základní klinické i ekonomické charakteristiky, které se vztahují k jednotlivým DRG skupinám systému CZ-DRG v příslušné verzi a jsou kalkulovány na datech za daný kalendářní rok nebo platných pro daný kalendářní rok.
Cílem této datové sady je publikovat základní klinické i ekonomické charakteristiky, které se vztahují k jednotlivým DRG kategoriím systému CZ-DRG v příslušné verzi a jsou kalkulovány na datech za daný kalendářní rok nebo platných pro daný kalendářní rok.
Cílem této datové sady je publikovat základní klinické i ekonomické charakteristiky, které se vztahují k jednotlivým MDC (Major Diagnostic Category) systému CZ-DRG v příslušné verzi a jsou kalkulovány na datech za daný kalendářní rok nebo platných pro daný kalendářní rok.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o hospitalizačních případech akutní péče ve formě agregovaných dat hospitalizačních případů. Datová sada obsahuje data o vykázaných zdravotních službách hrazených z veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku a poskytuje uživatelům možnost hodnocení počtu hospitalizačních případů akutní péče (sestavených dle metodiky CZ-DRG) a objemu ošetřovacích dnů na standardních lůžcích a lůžcích intenzivní péče. Základním cílem datové sady je poskytnout charakteristiku hospitalizačních případů akutní péče (počet hospitalizačních případů, sumu ošetřovacích dní) dle typu zařízení a dalších dostupných kategorizací. Uživatel může údaje stratifikovat dle jednotlivých charakteristik pacientů (věk, pohlaví, bydliště), charakteristik zdravotnického zařízení (typ zdravotnického zařízení), charakteristik hospitalizačního případu (hlavní hospitalizační diagnóza, operace a úmrtí během hospitalizačního případu) nebo jejich kombinací. Datová sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o hospitalizačních případech akutní péče ve formě agregovaných dat hospitalizačních případů. Datová sada obsahuje data o vykázaných zdravotních službách hrazených z veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku a poskytuje uživatelům možnost hodnocení počtu hospitalizačních případů akutní péče (sestavených dle metodiky CZ-DRG) a objemu ošetřovacích dnů na standardních lůžcích a lůžcích intenzivní péče. Základním cílem datové sady je poskytnout sumární charakteristiku hospitalizačních případů akutní péče (počet hospitalizačních případů, sumu ošetřovacích dní) dle dostupných kategorizací. Uživatel může údaje stratifikovat dle jednotlivých charakteristik pacientů (věk, pohlaví, bydliště), charakteristik zdravotnického zařízení (sídlo zdravotnického zařízení), charakteristik hospitalizačního případu (hlavní hospitalizační diagnóza, operace a úmrtí během hospitalizačního případu) nebo jejich kombinací. Datová sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o počtu pacientů s vykázanými diagnózami členěné podle pohlaví, věku a bydliště ve formě agregovaných dat na úrovni jednotlivých kapitol kódování MKN-10. Datová sada obsahuje data o vykázaných zdravotních službách hrazených z veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o diagnózách do patřičného detailu v kombinaci s dalšími sledovanými parametry (věk, pohlaví, okres bydliště). Záznamy jsou také rozděleny dle pozice vykázané diagnózy (hlavní nebo vedlejší). Názvy a další charakteristiky diagnóz a jejich skupin jsou k dispozici na webu věnovaném https://mkn10.uzis.cz/prohlizec. Datová sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o počtu pacientů s vykázanými diagnózami členěné podle pohlaví, věku a bydliště ve formě agregovaných dat na úrovni jednotlivých podkapitol kódování MKN-10. Datová sada obsahuje data o vykázaných zdravotních službách hrazených z veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o diagnózách do patřičného detailu v kombinaci s dalšími sledovanými parametry (věk, pohlaví, okres bydliště). Záznamy jsou také rozděleny dle pozice vykázané diagnózy (hlavní nebo vedlejší). Názvy a další charakteristiky diagnóz a jejich skupin jsou k dispozici na webu věnovaném https://mkn10.uzis.cz/prohlizec. Datová sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o počtu pacientů s vykázanými diagnózami členěné podle pohlaví, věku a bydliště ve formě agregovaných dat na úrovni 3znakových diagnóz podle kódování MKN-10. Datová sada obsahuje data o vykázaných zdravotních službách hrazených z veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o diagnózách do patřičného detailu v kombinaci s dalšími sledovanými parametry (věk, pohlaví, okres bydliště). Záznamy jsou také rozděleny dle pozice vykázané diagnózy (hlavní nebo vedlejší). Názvy a další charakteristiky diagnóz a jejich skupin jsou k dispozici na webu věnovaném MKN10 klasifikaci: https://mkn10.uzis.cz/prohlizec. Datová sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o množství vykázaného zdravotnického materiálu ve formě agregovaných dat. Datová sada umožňuje hodnotit množství zdravotnického materiálu hrazených z veřejného pojištění od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Datová sada je sestavena tak, aby bylo možné pro každý materiál vyhodnotit rovněž počet unikátních pacientů, kterým byl daný materiál v hodnoceném roce alespoň jedenkrát vykázán. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o jednom zdravotním materiálu v rámci daného roku ve stratifikaci dle demografických charakteristik pacienta (pohlaví, věk, okres bydliště). Datová sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.

Zobrazeno 1 až 10 z 168

Téma

Organizace

Počet výsledků