Počet výsledků: 11

Otevřít filtraci
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejím porodu včetně stratifikace dle základních charakteristik.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje provádět analýzu způsobu porodu v dlouhé časové řadě 2000–2022. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejím porodu včetně stratifikace dle základních charakteristik, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky, typu poskytovatele zdravotních služeb, způsobu porodu a délky hospitalizace.
S ohledem na povahu a dostupnost sledovaných charakteristik obsahuje data až od roku 2022 a zaměřuje se na živě narozené při vaginálním porodu. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném a péči, která mu byla poskytnuta na porodním sále, a umožňuje tak provádět podrobnou analýzu konkrétních charakteristik dítěte a jemu poskytnuté péče podle gestačního stáří.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje podrobnou analýzu počtu narozených podle způsobu porodu a dalších stratifikačních kritérií v dlouhé časové řadě 2000–2022.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) byla připravena datová sada, která přináší informace o novorozenci a jeho zdravotním stavu ve formě plně anonymizovaných primárních dat. Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje podrobnou analýzu konkrétních léčebných postupů na porodním sále podle typu poskytovatele, gestačního stáří a dalších stratifikačních kritérií v dlouhé časové řadě 2000–2022. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném, jeho základních charakteristikách a poskytnuté léčbě na porodním sále, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat frekvenci jednotlivých léčebných postupů na porodní sále v závislosti na typu poskytovatele zdravotních služeb a např. gestačního stáří. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování. Tato tematická datová sada je zcela samostatná, navzájem nepropojitelná. Sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu. K datovým sadám NRRZ byl vytvořen souhrnný číselník s cílem usnadnit uživateli práci s těmito datovými sadami. Číselník je dostupný v lokálním (https://www.nzip.cz/datova-sada/181) i národním katalogu (https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00024341%2Fb0f2dba7c7c75bfd0d1ce412d324da08).
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje hodnotit výskyt konkrétních komplikací, případně jejich kombinací během porodu v dlouhé časové řadě 2000–2022. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a případných komplikacích, které provázely porod, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky a typu poskytovatele zdravotních služeb.
Dále je uveden způsob porodu a nejběžněji užívané léky, jako jsou uterotonika, uterolytika, spasmolytika a další.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) byla připravena datová sada, která přináší informace o novorozenci, způsobu porodu a zdravotním stavu narozeného při propuštění z péče ve formě plně anonymizovaných primárních dat.
Dále je uvedena anestezie při císařském řezu a typ císařského řezu, který je definován začátkem porodu a termínem stanovení ukončení těhotenství císařským řezem.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) byla připravena datová sada, která přináší informace o novorozenci a jeho zdravotním stavu ve formě plně anonymizovaných primárních dat. Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje hodnotit hlavní charakteristiky narozených a provádět demografickou analýzu plodnosti v dlouhé časové řadě 1994–2022. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o narozeném a jeho základních charakteristikách, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, kraje bydliště matky, četnosti, pohlaví, porodní hmotnosti a gestačního stáří. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování. Tato tematická datová sada je zcela samostatná, navzájem nepropojitelná. Sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu. K datovým sadám NRRZ byl vytvořen souhrnný číselník s cílem usnadnit uživateli práci s těmito datovými sadami. Číselník je dostupný v lokálním (https://www.nzip.cz/datova-sada/181) i národním katalogu (https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00024341%2Fb0f2dba7c7c75bfd0d1ce412d324da08).

Zobrazeno 1 až 10 z 11

Téma

Organizace

Počet výsledků