Počet výsledků: 10

Otevřít filtraci
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a provedeném císařském řezu včetně stratifikace dle základních charakteristik, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky a typu poskytovatele zdravotních služeb.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejích základních charakteristikách, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky, typu poskytovatele zdravotních služeb a gestačního stáří.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejím porodu včetně stratifikace dle základních charakteristik.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a provedených screeningových vyšetřeních v těhotenství včetně stratifikace dle základních charakteristik, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a věku rodičky.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a případných komplikacích, které provázely porod, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky a typu poskytovatele zdravotních služeb.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a případných komplikacích, které provázely její těhotenství, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky a typu poskytovatele zdravotních služeb.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a lécích, které jí byly podány v průběhu porodu, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky a typu poskytovatele zdravotních služeb.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejím porodu včetně stratifikace dle základních charakteristik, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky, typu poskytovatele zdravotních služeb, způsobu porodu a délky hospitalizace.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejím porodu včetně stratifikace dle základních charakteristik, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky, rodinného stavu, vzdělání, kraje bydliště a parity.
Souhrnný číselník reprodukčního zdraví obsahuje seznam možných atributů, které jsou součástí datových sad Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) publikovaných v Lokálním (LKOD) a Národním katalogu otevřených dat (NKOD), viz https://www.nzip.cz/vyhledavani-lokalni-katalog?query=reproduk%C4%8Dn%C3%AD&sort=&page=1&show=10. Cílem číselníku je usnadnit uživateli práci s těmito datovými sadami. V číselníku jsou uvedeny id, názvy a hodnoty těchto atributů.

Zobrazeno 1 až 10 z 10

Téma

Organizace

Počet výsledků