CZ-DRG: Přehled vybraných ukazatelů podle DRG bazí

Cílem této datové sady je publikovat základní klinické i ekonomické charakteristiky, které se vztahují k jednotlivým DRG skupinám systému CZ-DRG v příslušné verzi a jsou kalkulovány na datech za daný kalendářní rok nebo platných pro daný kalendářní rok.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace nikdy
Související území Česká republika
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
CZ-DRG: Přehled vybraných ukazatelů podle DRG bazí
CC BY 4.0 T. Pavlík, Z. Bortlíček, M. Bartůňková, P. Klika
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje