NZIS: Přehled komponent

Datová sada obsahuje přehled jednotlivých komponent Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Pro každou komponentu NZIS (většinou se jedná o registr) je uveden její popis, garant a odkaz na další informace. NZIS je jednotný celostátní informační systém veřejné správy, v němž jsou shromažďovány a zpracovány osobní a další údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, ministerstev, od poskytovatelů zdravotních služeb, případně dalších osob předávajících údaje do NZIS.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace nepravidel​ný
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

NZIS: Přehled komponent
CC BY 4.0 Komenda M., Jarkovský J., Klimeš D., Mužík J., Benáček P., Dušek L.
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Vlastní licence